En Çok Karşılaşılan Dava Türleri Nelerdir?

Adalet, en derinlemesine incelendiğinde, hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun kanıtlanmasını içerir. Adalet kavramı; akılcılık, etik, din, eşitlik, hukuk ve hakkaniyeti de içeren bir çok alana, farklı görüşlere dayanmaktadır. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’de bir hukuk ülkesidir. Yargı aracılığı ile nihai karara bağlanan davaların en büyük yardımcılarıda avukatlar ve hukuk bürolarıdır. Ülkemizde birden çok mahkeme ve dava türü olmakla birlikte, günümüzde en sık karşılaşılan dava türlerinden bir de tapu iptal davası‘dır. Bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür.

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir diğer dava türü ise isim değiştirme davası’dır. İsim değiştirme veya kanundaki ifadesiyle adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplerin bulunması halinde mümkündür. Keyfi olarak açılan isim değiştirme davaları olumsuz sonuçlanmaktadır. Kişinin kanunen isim değiştirme davasının açılabilmesi için;

Gülünç veya komik bir isim taşınıyor olmasıHerkes tarafından bilinen bir suçluya ait isim benzerliğine sahip olmasıGenel etik ve ahlak kurallarına uygun olmayan isim olmasıHerkesin bildiği isminden farklı bir isimin kimliğinde yazılı olmasıTelaffuz edilmesinin zor olması

gibi maddeler taşıyor olmalıdır.

En çok karşılaşılan son dava türü ise tazminat davasıdır. Kıdem tazminatı çalışanların en önemli sosyal güvencelerindendir. İşten ayrılan kişinin önce tazminat hesaplama yapması gerekir. İşveren tarafından gerekli tazminatın yatırılmaması durumunda yargı aracılığı ile hakkını talep etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir